గుండె నొప్పిని ఎలా గుర్తించాలి? రాకుండా

ఒకప్పుడు హార్ట్ ఎటాక్  అంటే 60 ఏళ్లు దాటిన వారిలో మాత్రమే   కన్పించేంది. ప్రస్తుతం వయసుతో పనిలేయకుండా అన్ని వయసుల వారీలో ఈ సమస్య బయట పడుతోంది. చిన్న వయ్సుసు వాళ

ఇంకా చదవండి